Регулации и фармакологична бдителност

Европейската генерична асоциация (ЕГА) проведе конференция, посветена на регулациите и фармакологичната бдителност

 

Събитието се проведе в Лондон в края на януари, а сред участниците имаше представители на генерични производители, регулаторни органи, национални и наднационални институции и висши държавни администратори. Сред основните теми, дискутирани по време на форума бе достъпът на пациентите до висококачествени и достъпни лекарства. По време на разискванията във връзка с фармакологичната бдителност представителите на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), на национални регулаторни агенции и на генерични производители отчетоха постигнатия напредък в прилагането на европейското законодателство и маркираха областите, в които могат да се направят промени, за да бъде повишено качеството при управление на риска. Обсъжданите механизми за осигуряване на положителни промени бяха насочени към повече обмен на информация, изготвяне на периодични доклади и извършване на съвместни проучвания и проверки.
 

прочети »