За изданието

Фармацевтичен Бюлетин е издание за лекарствена политика, законодателство и регулаторна дейност, предоставящо аналитична информация на здравните институции и регулаторните органи в страната, общопрактикуващите лекари и специалистите, фармацевтите и мениджърите на здравни услуги в България.

Основна цел на Фармацевтичен Бюлетин е да повишава обществената информираност, относно проблеми на фармацевтичното законодателство,  лекарствената регулация и политика и да предоставя обективен поглед за откриването на решения в полза на социалното здравеопазване и потребителите на лекарствени продукти.

Електронното издание на Фармацевтичен бюлетин вече предлага и мултимедийно съдържание, като видео и аудио файлове, чрез които може да получите повече информация за проведени мероприятия, конференции, симпозиуми, дискусии, презентации и др.

Фармацевтичен Бюлетин е предназначен да информира експертите на Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), НЗОК и регионални каси, членовете на Парламентарна Комисия по здравеопазване, Български фармацевтичен съюз и регионални центрове, Български лекарски съюз и регионални колегии, общопрактикуващи лекари и специалисти, фармацевти и мениджъри на здравни услуги, както и публичните медии по въпроси на здравеопазването и лекарствената политика.