Стратегия за развитие на фармацевтичната индустрия в Европа

Генеричните и биоподобните лекарства се нуждаят от единна европейска стратегия за развитие

   

Европейската генерична асоциация (ЕГА) и Европейската асоциация на иновативната индустрия (EFPIA) представиха пред новата европейска комисия и нейния председател Жан Клод Юнкер своя обща стратегия за развитие на фармацевтичния сектор в Европа до 2020 г. Концепцията включва предложения за политики, насочени към подобряване на здравното състояние на европейските граждани и към превръщането на европейския фармацевтичен сектор в конкурентноспособен в глобален план. Според двете асоциации секторът се нуждае от подобряване на регулаторната рамка, което обаче следва да стане чрез провеждана на публичен дебат с участието на заинтересованите страни. Стабилизирането на фармацевтичните пазари и разработването на нови такива също представлява приоритет за ЕГА и EFPIA, който може да се осъществи с активен ангажимент от страна на ЕК и останалите институции на ЕС.

прочети »