Лекарствена политика в България

На среща със здравния министър БГФармА представи идеите си за промени в лекарственото законодателство през 2015 г.

 

В края на миналата година УС на БГФармА проведе среща със здравния министър д-р Петър Москов, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с ценообразуването и реимбурсиране на лекарствата у нас, достъпа на пациентите до качествени и достъпни медикаменти, както и необходимостта от нормативни промени, които да позволят повече на брой пациенти да бъдат лекувани с наличния финансов ресурс на НЗОК. Представителите на БГФармА отбелязаха, че съществува обективна необходимост от разделяне на модела на ценообразуване и рефериране за лекарствата под патент и за тези медикаменти, които са излезли от патентна защита, като ценообразуването на последните да се извършава въз основа на Притежател на разрешението за употреба (ПРУ) в референтните държави.

 

прочети »