Европейската генерична асоциация (ЕГА) проведе конференция, посветена на регулациите и фармакологичната бдителност

   

Събитието се проведе в Лондон в края на януари, а сред участниците имаше представители на генерични производители, регулаторни органи, национални и наднационални институции и висши държавни администратори. Сред основните теми, дискутирани по време на форума бе достъпът на пациентите до висококачествени и достъпни лекарства.  

По време на разискванията във връзка с фармакологичната бдителност представителите на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), на национални регулаторни агенции и на генерични производители отчетоха постигнатия напредък в прилагането на европейското законодателство и маркираха областите, в които могат да се направят промени, за да бъде повишено качеството при управление на риска. Обсъжданите механизми за осигуряване на положителни промени бяха насочени към повече обмен на информация, изготвяне на периодични доклади и извършване на съвместни проучвания и проверки.

Сред въпросите, разгледани на конференцията беше и този за ефективността на регулаторните системи в Европа и по-точно това доколко те позволяват по-лесен достъп на пациентите до качествени и достъпни лекарствени терапии, както и способността на системите да ограничават регулаторните разходи, насочени към одобрението, поддържането и управлението на лекарствата от гледана точка на предизвикателствата, свързани с глобализацията.

В заключителното си изказване пред участниците във форума генералният секретар на ЕГА Ейдриън ван ден Ховен посочи, че събитието е било особено полезно за и за производителите, и за регулаторните органи в търсенето на гаранции за повече регулаторна ефективност, за да може генеричната индустрия да осигурява по-мащабен достъп на европейските пациенти до висококачествени лекарствени терапии.   


 

Печат