За БГФармА

През 2014 г. БГФармА проведе редица мероприятия и изготви множество становища до здравните институции във връзка с необходимостта от подобряване на лекарствената политика в страната

   

Изминалата 2014 г. беше доста активна за Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти и други въпроси от сферата на лекарствената политика у нас. Тези мероприятия протекоха при подчертан интерес от страна на здравните журналисти и бяха уважени от лекари и фармацевти от съсловните организации и академичните среди. Доста активна БГФармА беше и в контактите си с публичните здравни институции. Бяха изготвени и предоставени становища по редица важни въпроси на МЗ, КЗ, НЗОК и ИАЛ, а също и на МФ и МИ по проблеми, свързани с финансирането и производството на лекарства и по теми, насочени към правната и регулаторна рамка на фармацевтичния сектор.

 

прочети »