Препратки

http://www.bgpharma.bg/

БГФармА

 

http://www.egagenerics.com/

ЕГА

 

http://www.government.bg/

Министерски съвет на Р. България

 

http://www.mh.government.bg/

Министерство на здравеопазването

 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=233

Комисия по здравеопазването

 

http://www.bda.bg/

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

 

http://www.bpo.bg/

Патентно ведомство на Република България

 

http://www.wto.org/

СТО

 

http://www.icc-bulgaria.bg/bg/home

Международна Търговска Камара - България

 

http://www.who.int/en/

СЗО

 

http://europa.eu/

Европейски съюз

 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm

DG Enterprise: Pharmaceuticals - Regulation

 

http://www.consilium.europa.eu/

Съвет на Европейския съюз

 

http://www.europarl.europa.eu/

Европейски парламент

 

http://www.ich.org/cache/compo/276-254-1.html

Международна конференция по хармонизация (ICH)

 

http://www.emea.europa.eu/

EMA

 

http://www.epo.org/

Европейско патентно ведомство