20 години партньорство между Европейската генерична асоциация (ЕГА) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

   

В края на януари се навършиха 20 години от основаването на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Във връзка с този юбилей Европейската генерична асоциация (ЕГА) поздрави ЕМА, отбелязвайки дългогодишното партньорство между двете организации. ЕМА е институция, натоварена с отговорностите по оценка и одобряване на лекарствените продукти на европейско ниво, именно тя се явява гарант за лекарствена безопасност и качество в цяла Европа.

В своя поздравителен адрес Ник Хагар, президент на ЕГА отбелязва, че двайсетгодишният юбилей е изключително важно събитие и постижение. През това време ЕМА е успяла да се наложи напълно като ключова агенция, работеща в полза на общественото здравеопазване в ЕС.  „ЕГА ще продължава да партнира с ЕМА, защото безопасността и качеството на медикаментите са водещи принципи за производителите на генерични и биоподобни лекрствени продукти“, заявява още Ник Хагар.

Визията на ЕГА за по-нататъшно укрепване на общественото здравеопазване в Европа е основана върху устойчиво сътрудничество с пациентските организации, институциите на ЕС, регулаторните органи и здравните специалисти. ЕМА е сред най-важните партньори на производителите на генерични и биоподобни лекарства.


 

Печат