Генеричните и биоподобните лекарства се нуждаят от единна европейска стратегия за развитие

   

Европейската генерична асоциация (ЕГА) и Европейската асоциация на иновативната индустрия (EFPIA) представиха пред новата европейска комисия и нейния председател Жан Клод Юнкер своя обща стратегия за развитие на фармацевтичния сектор в Европа до 2020 г. Концепцията включва предложения за политики, насочени към подобряване на здравното състояние на европейските граждани и към превръщането на европейския фармацевтичен сектор в конкурентноспособен в глобален план.

Според двете асоциации секторът се нуждае от подобряване на регулаторната рамка, което обаче следва да стане чрез провеждана на публичен дебат с участието на заинтересованите страни. Стабилизирането на фармацевтичните пазари и разработването на нови такива също представлява приоритет за ЕГА и EFPIA, който може да се осъществи с активен ангажимент от страна на ЕК и останалите институции на ЕС. Крайната цел на представителите на фармацевтичната индустрия е Европа да се утвърди като привлекателно място за инвестиции, развитие и производство на лекарствени продукти.  

Ейдриън ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА отбеляза, че фармацевтичният сектор допринася за подобряване на здравеопазването,  както и за повишаване на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа. „Имаме нужда от ясна стратегия за развитие на фармацевтичната индустрия, защото това би ни помогнало да увеличим производствения си капацитет, което би било много полезно за Европа“, добави още той.

Генералният директор на EFPIA Ричард Берстрьом пък заяви, че е много доволен от постигнатото единствено между ЕГА и EFPIA по въпроса за необходимостта от концепция за развитието на фармацевтичната индустрия в Европа. Според него ако продължи правилното интегриране на фармацевтичното производство в европейската икономика, то би могло в още по-голяма степен да спомогне за засилване на конкурентноспособността на ЕС. 

ЕГА и EFPIA декларираха, че ще продължават да работят съвместно за формирането и прилагането на ясна концепция за развитието на фармацевтичната индустрия в Европа до 2020 г.

 

Печат